Jag har läst Drömmen om det röda av Nina Björk. Det är en bok som handlar om socialisten Rosa Luxemburg som verkade i början av förra seklet. Boken handlar också om kapitalismen och om dess förutsättningar. Det är en upplysande bok.

Som vanligt när jag läser Björk stimuleras jag intellektuellt. Hon skriver skarpt och analytiskt. Hon har förmågan att se igenom företeelser för vad de verkligen är. Självständiga tänkare är alltid intressanta att läsa.

Att läsa om Luxemburg är spännande men den som verkligen berör mig är Björk. Jag känner Björks djupa engagemang. Jag känner hennes emotionella djup och smärta. Att Björk är en skarp tänkare är känt men i Drömmen om det röda tycker jag att  andra sidor framträder. Ibland måste jag lägga ner boken för att Björk drabbar mig.

Boken borde ha en självklar plats i alla socialisters bibliotek.

Frågan jag ställer mig efter att ha läst Drömmen om det röda är: Vad är det egentligen vi kämpar för?