Jag blev sårad igen och mina sår från förr gick upp. Plötsligt kände jag hur mycket jag blivit sårad genom åren. Så många människor som sårat mig för att de inte förstår bättre.

Det fanns inget annat att göra än att känna och jag tänkte att jag är en av ”de sårade folket”. Det är vi som gått sönder och som möts av oförståelse av vår omvärld. Jag tänkte också att vi som känner djupt också faller djupt.

Är det så att de hårdhudade klarar sig bättre i samhället? Och att känsliga själar riskerar sjukdom?

De känsliga behövs också. Verkligen. De som ser det som finns under ytan. De som söker kvalitet framför kvantitet.

Hade vi förstått hur mycket vi kan såra varandra så hade vi varit ömmare tänker jag. Mina erfarenheter har i alla fall gjort mig försiktigare i umgänget med andra. Jag försöker visa de jag möter att vi är lika viktiga. Min vision är att det ska finnas plats för alla.

Och du som pratar dig varm om inkludering. Inkludering betyder absolut ingenting om det inte får kosta dig något på det personliga planet. Då är det bara tomma ord!