Vårt samhälle hade inte behövt se ut som det gör. Det är ingen naturlag att världen ser ut som den gör. Vi hade kunnat sluta ett samhällsfördrag som ser helt annorlunda ut.

Vi hade kunnat sätta mänskliga värden högre än det ekonomistiska tänkandet.

Vi hade kunnat bygga en värld där alla har sina grundläggande behov tillgodosedda.

Vi hade kunnat ha en arbetsmarknad där alla har rätt att delta: Ett arbetsliv som inte bygger på konkurrens utan på samarbete.

Vi hade kunnat gilla olikheter i större utsträckning med följd att vi alla hade kunnat bli de unika personer som vi faktiskt är.

Det hade förstås också kunnat vara sämre. Det förnekar jag inte.

Vi hade kunnat ha det annorlunda på många sätt. Det är denna insikt som är drivet till mitt samhällsengagemang. Förändring är möjligt!