Det är sannerligen riskabelt att spela rollen som filantrop; den människa som önskar göra något gott för sin nästa måste först studera hur man inte gör honom illa, och måste börja med att slita bjälken ur sitt eget öga.

ur Lilith av George MacDonald

Hur goda föresatser man än har kan resultatet bli det motsatta; Man kan mycket väl stjälpa de man vill hjälpa. Denna insikt ska man ha i åtanke.

Det är viktigt att ställa sig frågan varför man vill göra en insats. Skälen till detta kan vara många och skälen är inte alltid förenliga med varandra.

Det är många som velat väl men ack så fel det blivit. Och då kan man ju alltid säga att vi bara är människor. Men även människor behöver tänka efter.

Ska man blanda sig i andras liv så måste man se till att ha på fötterna. Man måste också tvivla på sina egna teser. Det kräver att man rannsakar sig själv och inte är full av inbillningar om ens egen tillräcklighet.

Men ibland måste man ju handla även om man inte har facit på hand. Annars blir ju inget någonsin gjort. Ja, det är ingen lätt balansgång.