Det är inte OK att jag mår dåligt. Det är definitivt inte mer OK att jag mår dåligt än att du gör det. Jag är lika viktig som du!

Nej, jag har inte vant mig vid att må dåligt. Jag kanske kan hantera det bättre än förr men det är fortfarande lika obehagligt. Jag gör faktiskt allt jag kan för att sky dåligt mående. Med tiden har jag snarare blivit allergisk mot att må kasst.

Det är nog lätt hänt att någon i familjen är den som alltid mår dåligt. Precis som någon annan är den som är snar till vrede och någon tredje är någonting annat. Vi kan lätt spela våra roller.

Men det är inte alls OK. Jag vill definitivt inte vara en förutsägbar person som ska ha en taskig roll.

Om en relation ska vara jämbördig så måste vårt mående vara lika viktigt! Punkt slut.