Störst av allt är kärleken! Kärleken övervinner allt!

Jag blir mer och mer varse att kärleken är förutsättningen. Om vi har kärlek så har vi vad som krävs.

En gång i tiden trodde jag att vårt förnuft skulle rädda oss. Men det tror jag inte längre. Nu tror jag på kraften i att älska och fortsätta älska vad som än händer. Man kan vara bildad, en intellektuell. Men utan kärlek kan man hamna hur fel som helst.

Kärleken räcker däremot. Det är i våra dagliga handlingar vi uttrycker vår kärlek eller brist på kärlek. Rikedom kan mätas på många sätt. Vissa tänker genast på pengar och ägodelar. Jag mäter med ett annat mått. För mig är rikedom livskvalitet, harmoni, hälsa, konstruktiva förändringar, tillit och framtidstro. Rikedom är att slippa oroa mig eller att stressa mig sjuk. Och rikedom är naturligtvis förmågan att älska.

Det finns en ”intelligens” inneboende i kärleken som leder oss i rätt riktning. En kärlekskompass. Om våra handlingar har sin grund i kärlek så kommer vi att hamna rätt.

Vi ska aldrig underskatta kärlekens kraft.