Jag följer Deepak Chopras författarskap. Tittar med jämna mellanrum om han har släppt någon ny bok. Han är en flitig författare med många boksläpp bakom sig. Som vanligt mår jag bra av att läsa Chopra. Han talar till min själ först och främst. Även om jag inte kan ta in allt han skriver så är det tillräckligt för att jag ska vilja läsa mer.

Den senaste boken som kom till under pandemin har titeln Abundance, The Inner Path to Wealth.

Titeln kan förleda oss att tro att det handlar om materiellt överflöd men så är inte fallet. Överflöd handlar förstås om pengar men Chopra går mycket längre än så. Han pratar om överflöd på alla sätt. Han vill visa oss till ett rikt liv där själen mår bra och ett liv där vi förverkligar vår fulla potential. Ett liv som präglas av kreativ intelligens och flow.

Han visar oss hur vi tänker fel med olika exempel. När han säger att det är ett feltänk att ”Livet är orättvist” slår jag bakut. Mina livserfarenheter är knappast att Livet är rättvist. Jag själv och många andra jag känner har drabbats hårt av livet. Chopra är en man som har förverkligat sig själv och verkar ha ett fantastiskt rikt liv. Jag tänker att det är lätt för honom att säga att Livet är rättvist. Även om jag är oense med Chopra på denna punkt så läser jag vidare. För jag vill också känna överflöd. Jag vill också nå min fulla potential. Jag vill ha kontakt med barnet inom mig och känna glädje.

Chopras väg till överflöd är en väg på insidan genom ökad medvetenhet och meditation. Han vägleder oss genom Yoga systemet i Indien (inte kroppsliga övningar). Som alltid är han behaglig att läsa.