Ingenting gör en människa så ensam som hennes hemligheter CG Jung

Det har varit skämmigt att vara psykiskt sjuk. Jag delar denna upplevelse med många andra. Mina egna och andras fördomar är jobbiga. Det finns så många fördomar mot psykiskt sjuka. Det sker en massiv kollektiv projicering på psykiskt sjuka. De får bli bärare av så mycket skit som inte hör hemma hos dem.

Psykiskt sjuka är lika mycket individer som friska. Det finns en stor variation av individer. Vi är inte någon massa. Vi är människor med känslor och drömmar. Men vi har hemskt ont i vår själ. Vi skäms för våra diagnoser. Vi skäms för våra mediciner. Vi skäms för våra vistelser på psykiatriska avdelningar. Vi skäms för att vi inte arbetar och lever på bidrag. Vi skäms för massor av saker.

Psykiskt sjuka vill ofta bli medicinfria. Vi upplever att det är stigmatiserande att äta psykofarmaka. Samhället å andra sidan är väldigt angeläget att vi ska ta våra mediciner. Det blir en konflikt. Vi känner att vi upprättar vårt värde när vi slipper medicinera och därmed slipper psykiatrin. Under lång tid hade jag tanken att jag måste bli fri från anti-psykotisk medicin för att bli en ”normal” person. En av mina fördomar, kan man säga. Min mamma sa då något klokt. Hon sa att det inte är någon skillnad på att ta diabetesmedicin eller psykosmedicin. Först gick jag i taket men idag håller jag fullständigt med henne. Tack och lov för psykosmedicin. Den har hjälpt mig till stabilitet och att bygga upp mitt liv. Mina behovsmediciner ger mig trygghet. Jag vet att jag kan ta en sömntablett om jag inte kan sova. Och det är inte bara psykofarmaka som har biverkningar. Det har alla mediciner.

Att vi vill känna oss ”normala” till varje pris handlar mycket om fördomarna mot psykiskt sjuka. Jag hade själv massiva fördomar som jag har försökt att göra upp med. Min jakt på ”normalitet” var helt knäckande. Jag försökte till exempel vara en schablonbild av en kvinna som är långt ifrån den jag är istället för att vara mig själv. För jag skämdes så mycket för den jag blivit. Parallellt med att jag tagit itu med egna fördomar har skammen avtagit.