Jag har läst Så undviker vi klimatkatastrofen, Lösningarna vi har och genombrotten vi behöver av Bill Gates.

Gates listar de största klimatbovarna som är energiproduktion, tillverkning (t ex cement och asfalt), odling, transport och svalka och värme (t ex luftkonditionering).

Gates mål är att vi ska komma ner till nollutsläpp av växthusgaser år 2050. Idag släpper vi ut omkring 51 miljarder ton växthusgaser i atmosfären varje år. Vi har redan somliga lösningar men vi behöver många fler innovationer.

Gates lösning på problemen är ren energi. Vad Gates däremot inte problematiserar är överproduktion och masskonsumtion. Han har inga invändningar mot marknaden.

Jag tror att Gates är ganska realistisk i sitt tänkande. Jag tror att  de flesta människor inte vill sänka sin levnadsstandard. Vi vill resa och köpa nya prylar. Människor i fattigare länder vill också ha samma levnadsstandard som i rikare länder.

Gates menar att lösningen är innovationer som är rena och tillräckligt billiga för att vi ska välja dem. Detta ska politiker, forskare, producenter och konsumenter fixa i marknadsekonomin.

Så undviker vi klimatkatastrofen är en optimistisk bok och tron på teknologiska framsteg är oerhörd. Jag hoppas att Gates har rätt även om jag personligen även efterlyser livsstilsförändringar främst från oss som bor i rika länder.