Att jag känner mig fullkomligt accepterad av Gud får långtgående konsekvenser i min livsföring. Det ger mig en oerhörd styrka!

Att vissa människor inte accepterar mig eller nedvärderar mig spelar mindre roll nu än tidigare. Personkemin stämmer inte alltid och ibland är vi alltför olika för att komma överens. Jag har accepterat det faktum att man inte kan bli vän med alla.

Gud ger mig styrkan att vara den jag är. Det är det bästa med att ”bli frälst”. Jag känner mig villkorslöst älskad! Mina tidigare fördomar mot att vara kristen är borta. Jag ser bara fördelar. Jag har alltid velat känna mig bekväm med den jag är och det har blivit verklighet. Att vara kristen innebär inget förbudstänkande utan en frigörelse från förbud.

Jag upplever att många är alltför upptagna med att fundera över vad andra människor kan tyckas tänka om dem. Det är att sätta sig i en bur! Det är så mycket vettigare att fundera över vad Gud kan tyckas tänka om oss! Det har jag funderat mycket över och det har resulterat i att jag känner mig accepterad som jag är.

Jag tror att det är viktigt att få en personlig relation till Gud. Då kommer svaren på våra funderingar till oss på ett självklart sätt.