Jag har länge trott på saker som jag inte ser. En framtid hägrar för mitt inre öga som ska vara lättare än nutiden. Utan min tro hade jag nog inte orkat harva år efter år.

Jag undrar hur människor som inte tror på en högre makt orkar. Varifrån får dessa sin kraft? Var hittar de hoppet?

Min tro är förstås inte alltid stark. Ibland misströstar jag och förtvivlar. Men tron och hoppet återvänder alltid för att ge mig ny kraft. Och jag upplever att jag får kraft när jag behöver det som mest. Och luften går ur mig när det finns utrymme för det i schemat.

Jag funderar på vad en stark tro kan åstadkomma. Enligt kristen lära ska tron kunna försätta berg. Är det då vi som har en svag tro? Varför sker det inte fler fantastiska mirakel? Eller sker det mirakel hela tiden som vi är blinda för?

Jag är trött och lite besviken just nu. Hade hoppats på större framgång. Och det är inte så lätt att tänka positivt, typ att saker inte alltid är som de ser ut, eller att det som är negativt just nu är positivt på sikt och så vidare.

Nej, utan min tro hade jag nog inte orkat kämpa i motvind år efter år.