Det är oerhört viktigt att ta eget ansvar för det mesta som händer skulle jag säga. Det är en viktig beståndsdel i vuxenblivandet.

Jag har alltid tagit ansvar för exempelvis min hälsa och det är nödvändigt. Läkare och vårdpersonal kan inte hjälpa människor som inte hjälper till själv. När vi drabbas av sjukdom behöver vi göra förändringar i vårt leverne som ingen annan kan göra åt oss.

Jag tycker att det är svårt att umgås med vuxna som frånsäger sig sitt eget ansvar. Som alltid tycker att det är någon annan som ska fixa allt. Som inte tar ansvar för sina relationer eller reflekterar över sitt beteende.

Ansvarstagande är av helt avgörande betydelse för vår överlevnad. Vår jord klarar inte hur mycket påfrestningar som helst och vi behöver öka vår medvetenhet att vårt handlande har en stor påverkan. Jag tror inte att jorden blir ett bra ställe innan vi har lärt oss att ta ansvar.

Det är kanske en gåva att se att man är så betydelsefull att man inser att man har en påverkan och att man kan göra något åt sakernas tillstånd. Jag kan tänka mig att många känner att det spelar ingen roll vad de gör. Att de är för små att göra skillnad.

Självförtroende är förstås viktigt för att förstå att det betyder något hur just jag lever.