Psykoser är kaotiska. När man ”vaknar upp” från psykosen är verkligheten en annan än före psykosen. Då har man den grannlaga uppgiften framför sig att åter skapa ordning i ens privata universum.

Man får börja med det lilla; att skaffa sig sunda dagliga rutiner, att hålla ordning i hemmet och bland sina papper till exempel. All form av ordning är av godo. Eftersom jag alltid kan läsa skapar jag bland annat ordning på det mentala planet genom att läsa god litteratur. Det är mycket som ska falla på plats på det mentala planet.

Vetenskapligt arbete handlar också om att skapa ordning. Vi skapar strukturer och teorier för att ordna in företeelser som vi kan iaktta. Det är ofta komplexa företeelser som måste medvetandegöras och ordnas så att man kan se mönster.

Förmågan att skapa ordning sitter i ryggmärgen på mig idag. Jag är vän av ordning men jag gillar även det oväntade. Jag blir glad när jag hittar något som ruckar på min världsbild. Just nu läser jag fysik för lekmän och det är stimulerande att nosa på ett nytt kunskapsområde.

Om du skapar ordning inom en sfär så sprider sig ordningen till andra områden. Detaljer är därvid inte ovidkommande. Att till exempel städa och rensa bland sina ägodelar och kasta gammalt bråte är en mycket bra början.