Att leva med funktionshinder eller något trauma kan få väldigt positiva följder på det personliga planet.

Svårigheter är till för att övervinnas. Om vi kan lära oss att hantera våra begränsningar och utveckla bra coping strategier så kan vi växa oerhört som människor. De starkaste människorna är knappast de som har haft det lätt i livet.

När vi ser en människa som till exempel är rörelsehindrad eller synskadad så är det lätt hänt att vi reducerar den människan till sitt funktionshinder. Men vi vet ingenting om personens inre styrka eller karaktär.

När vi drabbas av sjukdom eller något bakslag så ser vi det först som något enbart ont. Men med tiden så visar det sig ofta att det också har positiva följdverkningar. Att acceptera svåra saker gör oss starkare och klokare. Att ta oss igenom kriser och svårigheter bygger upp oss.

Personligen behöver jag se en mening med det som sker och jag lyckas för det mesta. Jag skulle aldrig ha lärt mig det jag kan idag om jag inte hade blivit svårt sjuk. Och jag har alltid värderat kunskap och insikt högt. Nu kan jag över huvud taget inte tänka mig att vara utan mina erfarenheter.

Så när du träffar på någon som är funktionshindrad! Definiera inte personen utifrån sina begränsningar utan förvänta dig mycket mera. Det är inte lätt att leva med funktionshinder.