Det är en olat att kritisera människor i tid och otid. Låt människor själv bestämma över sina liv och vanor!

Vi tar oss oerhörda friheter med varandra när vi påpekar det ofta uppenbara för varandra. Jag får ofta påpekanden att det är skadligt att röka och det står mig upp till halsen. Det enda de åstadkommer med sin kritik är att visa på sin egen dumhet. Alla VET faktiskt att det är skadligt att röka vid det här laget!

Att vara vuxen är bland annat att leva sitt liv som man själv väljer. Vi väljer vanor, rutiner och även ovanor. Vi kanske inte har som mål att vara perfekta. Har den tanken slagit dig? Att jag kanske gillar vissa av mina laster, att jag inte vill vara som du!

Vi är så ofta upphängda på rätt och fel. Men livet är inte rätt eller fel. Det är fullt av nyanser. Och jag väljer min egen nyans. Om vi istället hade varit mer intresserade av våra egna vanor och ovanor så hade livet blivit lättare och mera harmoniskt. Vi lägger alltför mycket tid på att fundera varför andra gör si eller så. Mind your own business så kanske vi får fred på jorden någon gång. Kritik leder till missämja och konflikter har vi nog av.

VAR DIG SJÄLV OCH LÅT ANDRA VARA SIG SJÄLVA!