Om ensamhet är nyttigt så är det också nyttigt att bli förbannad emellanåt. Vrede har varit väldigt läkande för mig!

Det finns faktiskt många anledningar att bli arg. Vi lever verkligen inte i en perfekt värld. Orättvisor finns det gott om och det finns knappast någon som går fri från kränkningar. Det är helt rimligt att vi blir bli heligt arga ibland.

Och vreden blåser bort rädslan. Det som var farligt fram till vredens ankomst ter sig inte alls lika skrämmande längre. Plötsligt vågar jag ta de där stegen som jag inte tordes när rädslan höll sitt grepp om mig. Jag har pratat med andra om vredens läkande kraft och jag är övertygad om att vi behöver bli arga för att återfå vår hälsa. Sjukdom i sig är en tillräcklig kränkning för att bli förbannad.

För vissa kanske det inte är tillåtet att bli arg. Antingen förbjuder någon annan att man blir arg eller så finns förbudet internaliserat i oss. Speciellt kvinnor som blir arga kan ifrågasattas. Men den kraft som man får tillgång till när man blir riktigt arg är viktig. För vi behöver all kraft vi kan få.

Jag tror att man är mera frisk om man har tillgång till sin vrede. Jag tror faktiskt att man kan vara alltför förstående. Vi kan inte svälja hur mycket som helst. Till slut blir vi sjuka.