Analys eller diagnos för den delen är ett första steg. Vi måste först förstå sakernas tillstånd. Men därefter är det dags att hitta lösningar.

Att stanna på steg ett är inte tillräckligt. Jag upplever att det är vanligt. Förståelse bör mynna ut i försök att hitta lösningar på de problem man identifierat.

Det är deterministiskt att bara analysera och nöja sig med vad man kommit fram till. För ingenting är statiskt. Människor, samhällen och världen är stadd i förändring. Vi kan lösa problem på alla nivåer.

Jag accepterar sällan olika omständigheter för jag tror på förändring till det bättre. Så som vi har det idag har det inte alltid varit och det kommer att se annorlunda ut i framtiden. Jag vill vara med och regissera och inte bara vara en statist.

Vi får göra en skillnad där vi är. För något kan alla göra. Och om man tycker att det är en droppe i havet så blir våra gemensamma ansträngningar ett hav.

Jag önskar att vi vågar tro på att vi kan göra skillnad och hitta nya vägar. Att våra ansträngningar leder till en bättre framtid.