Störst av allt är kärleken

1 korintierbrevet 13

Jag tror att alla andliga läror leder till Gud eller vad man vill kalla vårt ursprung. Det finns så många olika sätt att göra saker på och jag tror att det även gäller andlighet. Varför skulle den kristna traditionen ha exklusivitet till Gud?

Själv är jag kristen eftersom jag är född in i kristendomen och det ligger nära till hands för mig. Jag är skolad i den kristna traditionen och det är lätt att utöva kristendom i Sverige. Hade jag varit född på annat håll i världen hade naturligtvis andra traditioner legat närmare till hands.

Jag tror på den kristna läran och jag tror på hinduismen, buddhismen, taoismen, islam, indianernas tro, new age med mera. Andlighet och religiositet är inte samma sak. Jag tror att alla människor har ett andligt behov men inte att alla människor har behov av religion.

Och det är inte religionens fel att människor krigar. Det är människor som krigar i religionens namn. Majoriteten av de troende är kärleksfulla och fromma. Men det är inte de som larmar. Historiskt har människor som bekänner sig till den kristna tron mycket på sitt samvete såsom inkvisitionen och häxjakterna. De kristna har alltid varit intoleranta mot andra andliga traditioner.

Det viktigaste budet för mig är gyllene regeln: Gör mot andra vad du vill att de ska göra mot dig. Och det inbegriper att vi ska få tro på vad vi vill.