Om du vill bli mera kreativ så måste du komma i kontakt med ditt inre. Att spendera tid med dig själv tror jag är väldigt bra för att vara nyskapande. Och även att sakta ner och lyssna mera.

Jag har lyssnat, lyssnat och lyssnat. Jag har lyssnat mycket på musiktexter (poesi), läst mycket inom skilda genrer, lyssnat på vad som händer i vår omvärld, lyssnat inåt på min inre värld, ägnat tid åt bön och kontemplation och bett om vägledning, gått långpromenader. Det finns säkert många olika sätt att främja sin kreativitet. Det enda jag vet med säkerhet är att du måste ha kontakt med ditt äkta jag.

Vår västerländska livsstil främjar inte kreativiteten. Vi spenderar långa dagar på jobbet, stressar mycket, slötittar på TV och lever i konsumtionssamhället som handlar om att vi ska ha mer och mer. Vårt liv präglas mera av kvantitet än kvalitet.

Att sakta ner tempot och ta sig en funderare över sakernas tillstånd är väl använd tid. Att bli mera medvetna om hur vi lever och varför, gör att vi kan göra mera medvetna val. För de flesta av oss vill väl vara chefer i vårt eget liv? Vi vill väl inte vara som ett får i en fårskock som blir fösta än åt det ena, än åt det andra hållet.